Česká televize – partner Artinii a českých komunit v zahraničí

Navázali jsme spolupráci s Českou televizí a Českou školou bez hranic!

Artinii nabídla ve spolupráci s ČT českým komunitám v zahraničí pohádku Princezna a půl království. Pohádka má Česku premiéru na Štědrý den. O promítání provilo zájem 20 krajanských komunit.