Stěhujeme se do paláce Špork

Dnes je pro nás velký den, stěhujeme se do prostorných kanceláří v nově opraveném Šporkovském paláci v Hybernské ulici. Poloha v centru města a genius loci vytvořený architektem Josefem Gočárem je pro rozjezd mladého start-upu to nejlepší, co jsme si mohli přát. Naše „otce zakladatele“, grafika a tým developerů, které s láskou přezdíváme „Workers“ najdete v prvním poschodí.